Mesaneden üretere geri akış

Mesaneden üretere geri akış
23 Eylül 2012 tarihinde eklendi, 1.884 kez okundu.

Mesaneden üretere geri akış

Belirtiler
* Tekrar eden idrar yolu enfeksiyonları
* Böbrekte lekeler veya böbrek büyümesi
* İdrarda protein olabilir.

Vesikureteral (mesaneden üretere) geri akış, çocuklarda görülen ve yaygın olan idrar yolu problemidir. Genellikle idrar yollarında anatomik anormallikler olduğunda ortaya çıkar. Vesikureteral geri akış olan bir çocukta idrar keseden üreter yoluyla tekrar geri, böbreğe geçer. Çünkü üreterdeki kapak gerektiği şekilde çalışmamaktadır. Geri akış böbreğe zarar verebilir. Çünkü anaormal basınç oluşur. Daha önemlisi idrar kesesinden, böbreğe bakteri taşır. Böbrek iltihaplanır ve neticede zarar görür. Geri akış şiddeti yüksek tansiyonun en yaygın nedenidir ve en son safhada çocuklarda ve yetişkinlerde böbreklerin çalışmaması söz konusudur.

Teşhis

Eğer çocuğunuzda sürekli tekrarlayan bir idrar yolu enfeksiyonu varsa, doktorunuz bu­nun altında yatan nedenin mesaneden üretere geri akış olup olmadığından kuşkulanacaktır. Bu durum böbrek röngeni ya da 1VP ile teşhis edilebilir. Ancak, teşhis asıl olarak voiding sis-toüretrogramla (mesane sıvıyla doldurulup bo­şaltılırken çekilen böbrek röntgeni) konur.
Bu yöntemde, çocuk kateterize edilir (elas­tik bir boru uretradan sokularak mesaneye ka­dar itilir) ve mesane sıvıyla doldurulup, boşaltı­lırken böbrek röntgeni çekilir. Böylece sıvının mesaneden böbreğe geri dönüp dönmediği görülür. Ayrıca, uygulanacak tedavi açısından oldukça önemli olan, sorunun ciddiyeti de bu yöntemle anlaşılabilir. Bu yöntem yerine radi-onüklid sistogram denilen benzer bir yöntem de uygulanabilir.
Eğer çocuğunuzda mesaneden böbreğe ge­ri akış sorunu varsa, IVP ya da böbrek ultraso-nuyla, böbreklerinde hasar olup olmadığı sap­tanabilir.
Mesaneden Geri Akış Ne Kadar ciddidir? Geri akış hafif, orta ya da şiddetli olabilir. Eğer hafifse, çocuk büyürken kendiliğinden or­tadan kalkabilir. Orta ya da şiddetli geri akışın zamanla ortadan kalkma olasılığı ise pek yüksek değildir.
Mesaneden geri akış hiçbir zaman fark edilmeyebilir. Bu durumda böbrek harabiyeti olasılığı artar. Çocukluk ve ergenlik çağında gö­rülen son dönem böbrek yetmezliği hastalığı­nın %20 nedenini, mesaneden geri akış nede­niyle ortaya çıkan böbrek harabiyeti oluşturur.

mesaneden-akis

Tedavi

Tedavi geri akışın şiddetine bağlı olarak dü­zenlenir.

İlaç Tedavisi

Eğer mesaneden geri akış hafif ya da orta şiddetteyse, bakterilerin üremesine açık olan idrarın geri kaçarak böbrek iltihabına yolaçmasını önlemek için, çocuğunuza düşük dozda antibiyotik verilebilir.
Bakterilerin üreyip üremediğinden emin olmak için.düzenli aralıklarla idrar örneği alınarak.idrar kültürü yapılmalıdır.

Ameliyat

Şiddetli ya da büyüdükçe iyileşmeyen orta şiddette bir geri akışı olan ve sürekli antibiyo­tik tedavisine rağmen idrar yolu enfeksiyonu olan ve ayrıca, geri akışın iyileşmesini güçleşti­ren başka bir idrar yolu anormalliği olan ço­cuklarda, ameliyat gerekebilir. Geri akış nede­niyle böbrek harabiyeti riski yüksek olduğun­dan, 5 yaşından küçük bazı çocuklarda da cer­rahi tedavi gerekebilir.
Bu ameliyatta, üreter mesaneye yeniden dikilir.Mesaneden geri akış, vakaların %95`inde bu ameliyatla ortodan kaldırılabilir. Ancak ameliyatın başarısına rağmen, bazı vakalarda, idrar yolu enfeksiyonlarının ortaya çıktığı görülmektedir.
Ameliyat sonrası ilk ay, antibiyotik tedavisi gerekir. Sorunun tam olarak ortadan kalkıp kalkmadığını anlamak için yeniden bir voiding sistoüretrogram veya radionüklid sistogram yapılması gerekebilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Sayfa başına git