starbilgi

Parenteral uygulama ve parenteral solüsyon nedir?

4.657
Parenteral uygulama ve parenteral solüsyon nedir?

Parenteral uygulama ve parenteral solüsyon nedir?

Bir veya birden fazla etken maddenin su veya başka uygun bir çözücü içerisinde çözülmesi yoluyla elde edilen ilaçlara solüsyon denmektedir. Damar ya da doku içine enjekte edilerek uygulanan steril, pirojen içermeyen solüsyonlara da parenteral solüsyonlar denir.

Parenteral solüsyonlar çözücü madde, ara maddeler, tampon maddeler, preparatın ozmotik basıncını kanın ozmotik basıncı ile eşitleyen (izotonik yapan) maddeler, stabilizatörler (dengeleyici maddeler) veya antimikrobiyal koruyucular gibi yardımcı maddeler içerebilirler.

Aşı, serum, peritonal diyaliz solüsyonları ve radyoaktif ilaçların da dahil olduğu bu preparatlar özel formulasyon, üretim metodları ve/veya kullanımlarına mahsus uygun takdim şekli gerektirirler. Bazı enjeksiyonlar ve intravenöz infüzyonlar kullanım öncesi uygun bir şekilde seyreltilmiş steril konsantre solüsyon formunda takdim edilebilmektedir.İlacın çabuk etki etmesi istenen acil durumlarda parenteral uygulama tercih edilir.IV (intravenöz = damar içi), IM (intramusküler = kas içi) ve SC (subkutan = cilt altı) en çok kullanılan parenteral uygulama teknikleridir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.