starbilgi

Aort Darlığı belirtileri

Aort darlığında koroner yetmezliğin sebepleri: 1. Oksijen ihtiyacının artması (basınç yüklenmesi) 2. Koroner perfüzyonun azalması (aortada post stenotik basınç düşüklüğü ve enddiastolik ventrikül basıncı artışı) 3. Hipertrofiye olan kalbin oksijen difüzyon alanının artması. Klinik bulgular nelerdir ? Hafif aort stenozlu olgularda genellikle semptom izlenmez. Semptomlar ortaya çıktığında ise genellikle ciddi aort darlığı saptanır. Başlıca semptomlar...